P.g.a. nye tiltak er det påbudt med munnbind innendørs der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand i butikker og fellesarealer i kjøpesenteret.