To og en halv blomkål

19,90 for norsk blomkål

Extra
Pr. stk
Gjelder 15. juli – 20. juli

1. etasje

Åpent i dag 08:00 - 21:00